Απόφαση 44/2016 Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: “Έκδοση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης για σύναψη σύμβασης στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2015 – 2016”
Attachments:
Download this file (ap44.pdf)ap44.pdf[ ]166 kB
Go to top