Απόφαση 30/2016 Δημοτικού Συμβουλίου

Έγκριση ή μη επιστροφής ποσού λόγω αχρεωστήτως εισπραχθέν
Attachments:
Download this file (ap30.pdf)ap30.pdf[ ]262 kB
Go to top