ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης για την Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 12.00 μ.μ. με Θέμα: Διαβούλευση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που αφορά την «Λειτουργία Υφιστάμενου Σταθμού Βάσης (Σ/Β) Κινητής Τηλεφωνίας της εταιρίας WIND HELLAS ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε., στην θέση «Πύργος» Νήσου Σύρου, Ν. Κυκλάδων με κωδ. «Σύρος 1200303»
Go to top