Πρόσκληση σε συνεδρίαση 1/2016 της επιτροπής κοινωνικών θεμάτων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 1/2016

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Σας προσκαλούμε όπως προσέλθετε την Πέμπτη 14 Ιανουαρίου 2016 στις 15:00 στην συνεδρίαση της επιτροπής κοινωνικών θεμάτων που θα γίνει στο κτίριο του Κ.Α.Π.Η. Ερμούπολης (Δ/νση: Κ. Μαρούλη & Μαυρομουστάκη 9) για να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα:

Ενημέρωση των μελών της επιτροπής για θέματα που αφορούν το Κ.Α.Π.Η. αλλά και γενικότερα δράσεις της υπηρεσίας της Κοινωνικής Μέριμνας.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κοινωνικών Θεμάτων

Γιάννης Χαρίτος

Go to top