Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ότι:

έως 3 Δεκεμβρίου 2015 το Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού & ΤΠΕ θα δέχεται οικονομικές προσφορές για το Υποέργο '' Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης''στο πλαίσιο του Χρηματοδοτούμενου Προγράμματος ''Εξοικονομώ ΙΙ''. Πρόκειται για Υπηρεσία που αφορά σε Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών των 3 Δημοτικών Σχολείων (1ο Δημοτικό Ερμούπολης, Νηπιαγωγείο Ποσειδωνίας, Νηπιαγωγείο Φοίνικα) σύμφωνα με την νομοθεσία όπως προβλέπεται και από το επιδοτούμενο Πρόγραμμα Εξοικονομώ ΙΙ.

Η Υπηρεσία πραγματοποιείται από Ενεργειακό Επιθεωρητή και θα ανατεθεί στον ανάδοχο με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης .

Συγκεκριμένα τα τρία κτήρια έχουν τα παρακάτω τετραγωνικά.

Νηπιαγωγείο Ποσειδωνίας : 170 τ.μ.

Νηπιαγωγείο Φοίνικα: 160 τ.μ.

1ο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης : 1220 τ.μ.

Ο προϋπολογισμός για την έκδοση των πιστοποιητικών είναι έξι χιλιάδες ευρώ 6.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με ΚΑ: 30.7341.017

Go to top