Απόφαση 190/2013 Οικονομικής Επιτροπής

Περί έγκρισης νομιμοποίησης αυθαιρέτων δημοτικών ακινήτων του Δήμου Σύρου Ερμούπολης.

Go to top