Απόφαση 504/2015 Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα: “Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή σύμβασης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την χρηματοδότηση του έργου «Εκμετάλλευση απορριπτόμενης θερμότητας του εργοστασίου Δ.Ε.Η. (ΑΣΠ Σύρου) προς θέρμανση του Δημοτικού Κολυμβητηρίου»”
Attachments:
Download this file (ap504.pdf)ap504.pdf[ ]173 kB
Go to top