Μήνυμα Δημάρχου για «την Παγκόσμια Ημέρα των Ηνωμένων Εθνών»

Τα Ηνωμένα Έθνη (ΟΗΕ) είναι ένας διεθνής οργανισμός, που ιδρύθηκε στις 24 Οκτωβρίου 1945, αμέσως μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Αρχικά, οι ιδρυτικές χώρες ήταν 51, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, ενώ σήμερα αριθμούνται στις 193, όσα και τα διεθνώς αναγνωρισμένα ανεξάρτητα κράτη.

Το έργο, που προωθεί ο ΟΗΕ, είναι πολύπλευρο και ιδιαζόντως σημαντικό, καθώς στοχεύει στη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, στην τήρηση των κανόνων του διεθνούς δικαίου, στη συναδέλφωση των λαών, στην προώθηση της κοινωνικής προόδου, στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και στην προάσπιση των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Τα υψηλά ιδανικά, που προβάλλει, εξεγείρουν τη συνείδησή μας και μας υπενθυμίζουν το χρέος που έχουμε ως άνθρωποι, να εξασφαλίσουμε για εμάς και τα παιδιά μας έναν κόσμο ελευθερίας, ισότητας και αξιοπρέπειας, λυτρωμένο από τον τρόμο και την αθλιότητα.

                         Ο Δήμαρχος Σύρου – Ερμούπολης

Γεώργιος Μαραγκός

Go to top