Σχολικές Επιτροπές - Ευχαριστήριο

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Έπειτα από την δημοσίευση σε ΦΕΚ των πρόσφατων υπουργικών αποφάσεων που ορίζουν το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων) ως φορέα χρηματοδότησης των Σχολικών Επιτροπών για το προσωπικό καθαριότητας που προσλαμβάνεται στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, οι δύο Σχολικές Επιτροπές του Δήμου μας στις από 21-9-2015 συνεδριάσεις τους προέβησαν στην πρόσληψη του προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) όλων των σχολείων της Σύρου, που απαρτίζεται συνολικά από 25 άτομα (14 στην Α/θμια και 11 στη Β/θμια Εκπαίδευση).

Κατά συνέπεια, μία 20ήμερη περίοδος αγωνιώδους αναμονής έλαβε αίσιο τέλος και, από σήμερα Τρίτη 22-9-2015, το προσωπικό που προσελήφθη ξεκίνησε να εργάζεται κανονικά σε όλα τα σχολεία μας.

Όπως είναι ήδη γνωστό, καθ΄ όλο το διάστημα των 22 ημερών από την έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016, και κατόπιν απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο Δήμος μας είχε διαθέσει 8 άτομα από το μόνιμο και συμβασιούχο προσωπικό καθαριότητας που εργάζεται στα κτίρια του Δήμου και το οποίο κατέβαλε, στο μέτρο του δυνατού, υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου τα σχολεία να μην μένουν ακαθάριστα μέχρι να προσληφθεί το συμβασιούχο προσωπικό.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου που συνέβαλλαν αποφασιστικά στις προαναφερόμενες ενέργειες και συγκεκριμένα τον Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Αλέξανδρο Αθανασίου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας κ. Μάριο Βουτσίνο και τον Προϊστάμενο του Τμήματος Μικρών Έργων των Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Σωτήριο Μπούσια. Θερμές ευχαριστίες, όμως, αξίζουν κυρίως στα 8 άτομα του μόνιμου και συμβασιούχου προσωπικού καθαριότητας του Δήμου που με τις άοκνες προσπάθειές τους συνέβαλλαν τα μέγιστα στην μέχρι σήμερα άρτια καθαριότητα των σχολικών μας μονάδων.

ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

 

ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΑΓΚΟΥ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ

Go to top