Συμμετοχή Δήμου Σύρου – Ερμούπολης στο πρόγραμμα LifeDebag

LIFE LOGO

Ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης συμμετέχει στο πρόγραμμαLIFEDEBAG, που υλοποιείται με τη συνεισφορά του χρηματοδοτικού μέσου LIFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο έργο συμμετέχουν επίσης (5) πέντε φορείς με εγνωσμένη εμπειρία στα πεδία της προστασίας του παράκτιου περιβάλλοντος και της διαχείρισης στερεών αποβλήτων και πιο συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Πατρών (Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας & Φυσικής Ωκεανογραφίας, Τμήμα Γεωλογίας) που είναι και ο συντονιστής του προγράμματος, το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Αστικού Περιβάλλοντος & Ανθρώπινου Δυναμικού του Παντείου Πανεπιστημίου, η TERRA NOVA Περιβαλλοντική Τεχνική Συμβουλευτική ΕΠΕ, το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS και η Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης.

Στόχος του έργου LIFEDEBAG είναι η μείωση των πλαστικών σακουλών στο θαλάσσιο περιβάλλον η οποία αναμένεται να επιτευχθεί μέσω της εφαρμογής μιας ολοκληρωμένης καμπάνιας ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης που θα υλοποιηθεί τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο και θα αποσκοπεί στην ανάδειξη των δυσμενών επιπτώσεων των πλαστικών σακουλών στο θαλάσσιο περιβάλλον, φαινομένου για το οποίο, παρά τις τεράστιες διαστάσεις που έχει λάβει την τελευταία δεκαετία, η γνώση των πολιτών εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα ελλειμματική. Το Έργο θα διαρκέσει μέχρι τις 31/03/2018.

Πιλοτική εφαρμογή στο νησί της Σύρου

Σε τοπικό επίπεδο, στο πλαίσιο του LIFEDEBAG θα υλοποιηθούν στη Σύρο μία σειρά από δράσεις που στοχεύουν στην εντατική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις που προκαλούν οι πλαστικές σακούλες και τα πλαστικά απορρίμματα, γενικότερα, όταν εισέρχονται στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Πέραν των δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, θα πραγματοποιηθούν συστηματικές καταγραφές των απορριμμάτων σε επιλεγμένες ακτές της Σύρου, με βάση τα πρωτόκολλα καταγραφής απορριμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μία φορά ανά έτος, την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, θα λαμβάνουν χώρα οι κεντρικές δράσεις ενημέρωσης και επικοινωνίας με τους πολίτες και τους επισκέπτες της Σύρου. Οι εβδομάδες αυτές θα ονομάζονται «plasticbagfreeweeks».

Οι δράσεις που πλαισιώνουν τις “plasticbagfree εβδομάδες θα περιλαμβάνουν:

  • Ενημέρωση πόρτα-πόρτα ενός μεγάλου μέρους των κατοίκων της Σύρου σχετικά με τις επιπτώσεις της πλαστικής σακούλας.
  • Εκπαιδευτικές ομιλίες και εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά.
  • Επιμορφωτικά σεμινάρια προς τους εκπαιδευτικούς.
  • Στρογγυλά τραπέζια: ενημέρωση/συζήτηση με εμπλεκόμενους φορείς (αρμόδιους δημόσιους φορείς, τοπικές επιχειρήσεις, καταστήματα, κ.λπ.).
  • Καμπάνια αντικατάστασης της πλαστικής σακούλας σε συνεργασία με επιχειρήσεις του νησιούπου ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στις δράσεις του έργου, στις οποίες θα διανεμηθούν πάνινες σακούλες, με απώτερο στόχο την προώθησή τους στο αγοραστικό κοινό, τη βαθμιαία υιοθέτησή τους για τη συσκευασία και μεταφορά των αγορών του και κατά συνέπεια τον περιορισμό της χρήσης πλαστικής σακούλας.
  • Έκθεση εικαστικών έργων από τους μαθητές των σχολείων της Σύρου.
  • Workshop ανοιχτά στο κοινό με τη συμμετοχή διεθνών επιστημόνων σχετικών με τα θαλάσσια απορρίμματα.
Go to top