Ενημέρωση Περιφερειάρχη από Δήμαρχο Σύρου - Ερμούπολης για έργα ΕΣΠΑ

FullSizeRender

Αναλυτική ενημέρωση για όλα τα έργα υποδομής, που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και υλοποιούνται στη Σύρο, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Σύρου - Ερμούπολης κ. Γιώργος Μαραγκός προς τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο.

 Ειδικότερα, προ του κινδύνου απώλειας κοινοτικών πόρων, εξ' αιτίας του ασφυκτικού χρονοδιαγράμματος έως τον Δεκέμβριο του 2015, ο κ. Μαραγκός παρουσίασε στον Περιφερειάρχη, τον σχεδιασμό αλλά και το πλάνο υλοποίησης για κάθε έργο ξεχωριστά.

 Παράλληλα, η προετοιμασία του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, εν' όψει της έναρξης της νέας προγραμματικής περιόδου είναι εντατική προκειμένου, με την δημοσιοποίηση των πρώτων προσκλήσεων, ο Δήμος μας να είναι έτοιμος να διεκδικήσει πόρους χρηματοδότησης για σημαντικά έργα υποδομής στο νησί μας.

 Ιδιαίτερα, συμφωνήθηκε η άμεση δημοπράτηση του νέου Δημοτικού Σχολείου Βάρης, του οποίου ο προϋπολογισμός αγγίζει τα 2,5 εκατ. ευρώ και αποτελεί έργο πνοής για την ευρύτερη περιοχή της νότιας Σύρου. Επίσης, η επιτάχυνση των διαδικασιών για την ωρίμανση του έργου αποχέτευσης των περιοχών Βάρης - Μέγα Γιαλού, προκειμένου να εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση στο νέο ΕΣΠΑ, η ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων της Σύρου, η αναβάθμιση και μετατροπή του ΧΥΤΑ, στην περιοχή "Κοράκι", σε ΧΥΤY η βελτίωση - επέκταση αναγκαίων λιμενικών υποδομών, κλπ.

 Ο Δήμος μας σήμερα βρίσκεται σε διαρκή ετοιμότητα προκειμένου, αφ' ενός να ελαχιστοποιήσει την ενδεχόμενη απώλεια κοινοτικών πόρων, έχοντας σε εξέλιξη την υλοποίηση έργων που υπερβαίνουν τα 4 εκ. ευρώ, και αφετέρου να προετοιμαστεί εγκαίρως ώστε να υλοποιήσει τα προαναφερόμενα αλλά και άλλα έργα υποδομής, κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των κατοίκων και των επισκεπτών του νησιού μας, σε τομείς όπως η εκπαίδευση, το περιβάλλον και ο τουρισμός.

Go to top