Δ.Τ Marketing Plan & Branding

Δ.Τ MARKETING PLAN  BRANDING ΦΩΤΟ17082015

Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης ανακοινώνει την συνεργασία με την εταιρεία FCB Γνώμη Α.Ε, με σκοπό την εκπόνηση στρατηγικού πλάνου και ταυτότητας προορισμού (MarketingPlan & Branding) για το νησί της Σύρου. Στόχο μας, αποτελεί η αξιοποίηση των ιδιαίτερων συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Σύρου και η προβολή της ως μοναδικού προορισμού στην παγκόσμια αγορά.

Η αναφερόμενη μελέτη θα παραδοθεί εντός του προσεχούς Νοεμβρίου προκειμένου εγκαίρως, ο Δήμος μας και οι επιχειρήσεις, να προγραμματίσουμε τις προβλεπόμενες δράσεις προώθησης και προβολής της Σύρου.

Επισημαίνεται ότι, η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών αποτελεί ευγενική χορηγία της εταιρείας FCB Γνώμη Α.Ε. Για το λόγο αυτό θα θέλαμε να εκφράσουμε τις ιδιαίτερες ευχαριστίες μας τόσο προς την εταιρεία όσο και προς τον Γενικό Διευθυντή της κ. Γιώργο Βακόνδιο, για την καθοριστική συνεισφορά τους στην τουριστική προώθηση και προβολή του νησιού μας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ

Go to top