ΑΠΟΦΑΣΗ 210/2020 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διενέργεια ή μη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΑ Ν.Π.Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ», για διάστημα δύο ετών (2020-2022) προϋπολογισμού 142.087,37€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Attachments:
Download this file (210.2020.pdf)210.2020.pdf[ ]3596 kB
Go to top