Κλήρωση μελών επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού

Κλήρωση μελών επιτροπής Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού με Ανοικτή Διαδικασία για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο «Υποέργο 1: Υπηρεσία Τεχνικού Συμβούλου για το έργο συντήρησης και αποκατάστασης 4 διατηρητέων ταφικών μνημείων στο Κοιμητήριο Αγ. Γεωργίου της Ερμούπολης Σύρου»

Go to top