Πρόσκληση για την Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του 2020 –2021

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την Ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του 2020 –2021.

Go to top