Πρόσκληση για υπηρεσίες καθαρισμού χώρων πολιτισμού – αθλητισμού

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες καθαρισμού χώρων πολιτισμού – αθλητισμού του.

Go to top